Ingrid's TRIMSALOON 
Liefdevolle, professionele vachtverzorging voor uw hond.
 
 
 

Privacyverklaring.

Privacyverklaring van Ingrid's TRIMSALOON.

Artikel 1: Inleiding

Hieronder vind u de privacyverklaring van Ingrid's TRIMSALOON gevestigd in Onderdendam. Ingrid's TRIMSALOON is onderdeel van Dierservice Noord  ingeschreven onder KVK-Nummer 56830580.

In deze privacyverklaring zet ik uiteen hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Het beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 Ingrid's TRIMSALOON verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die ik verwerk.

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Email adres

Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

Het verlenen of factureren van mijn diensten.

Ik moet u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Het verstrekken van gegeven aan derden op basis van de wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst).

2.2 Als u informatie bij mij inwint en geen klant besluit te worden dan bewaar ik uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar mij stuurt worden na beantwoording verwijdert als u besluit geen klant te worden.

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die Ingrid's TRIMSALOON van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact met mij opnemen.

Artikel 4: Derden

4.1 Ingrid's TRIMSALOON verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.

4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw gegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.

4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor mijn omzet met hun worden gedeeld.

Artikel 5: Website & Sociale media

Ingrid's TRIMSALOON houdt op haar website en/of facebookpagina geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Wel maakt de website gebruik van cookies.

Artikel 6: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaar ik 7 jaar. Dit is omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor omzet.

Artikel 7: Beveiliging

Ingrid's TRIMSALOON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Artikel 8: Klachten

Bij schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.