Ingrid's TRIMSALOON 
Liefdevolle, professionele vachtverzorging voor uw hond.
 
 
 

ALS LID VAN HET BARDIERGILDE GELDEN VOOR DE SALON DE BEHANDELVOORWAARDEN VAN HET BARDIERGILDE
– Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Ingrid's Trimsaloon en de eigenaar/houder van het te behandelende dier in de salon. Waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
– Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Ingrid's Trimsaloon binden niet.
TARIEVEN:
– Een samengestelde prijsopgave verplicht Ingrid's Trimsaloon niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
– De klant verbindt zich met Ingrid's Trimsaloon de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat Ingrid's Trimsaloon er vanuit dat onze tarieven de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn te vinden op onze website (www.trimsaloon.nl) onder het kopje: prijslijst
Wel kan er een meerprijs worden aangekondigd door Ingrid's Trimsaloon, mocht het te behandelende dier klitten, vlooien, teken of luizen bevatten. Of in algehele slechte vachtconditie worden binnen gebracht. Daarnaast kan een meerprijs worden gehanteerd als het dier moeilijk gedrag vertoond.
Aansprakelijkheid
Door opdracht te geven aan Ingrid's Trimsaloon erkent opdrachtgever dat Ingrid's Trimsaloon een inspanningsverbintenis heeft. Ingrid's Trimsaloon zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Ingrid's Trimsaloon kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt en is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling waar voorafgaand duidelijk is uitgelegd dat de behandeling door het aanleveren van een geklitte vacht risico’s met zich mee brengt. De klant heeft door de opdracht te geven voor behandeling van een geklitte vacht de risico’s aanvaart, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
– De trimmer garandeert dat de in de trimsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.
– De trimmer mag ten aanzien van de verrichten behandeling er vanuit gaan, dat het te behandelende dier in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij het dier die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de eigenaar klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën, epileptie etc. Een slecht onderhouden vacht kan een afwijkend eind resultaat geven.
– Is de behandeling niet zoals de eigenaar van het dier verwachtte dan kan de eigenaar een klacht indienen bij de trimmer . De klant dient de klacht binnen 48 uur na de behandeling kenbaar te maken aan de Trimmer.
– De klant dient de trimmer de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. één nieuwe behandeling. De trimmer is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid. Het is te alle tijde het doel om de klant (dier) met een tevreden resultaat te behandelen. Mocht dit uitkomen op andere type behandelingen dienen deze betaald te worden door de klant (eigenaar) zelf.
– De Trimmer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. Mocht de Trimmer niet achter de werkzaamheden staan die ingepland staan, mag deze afspraak geweigerd worden.
– Indien er schriftelijk reactie wordt gegeven op de algemene voorwaarden, mag dit gemaild worden naar: info@trimsaloon.nl of dierservicenoord@outlook.com Wij streven ernaar om binnen 24 uur een reactie te geven
Waarom hanteren we het No-Show beleid?
No Shows. Zoals iedereen van ons gewend is, zijn wij geen standaard Trimsalon maar transparant en duidelijk. Wij vinden het daarom niet nodig om onze eventuele No Show kosten door te berekenen in de prijs van onze bestaande behandelingen. Wij vinden het daarom niet nodig dat jij als trouwe klant hiervan de dupe moet zijn.
Onze voorwaarden voor onze No Shows zijn als volgt:
48 uur voor behandeling – kosten = Gratis
Klanten kunnen tot maximaal 48 uur van te voren gratis annuleren, in de ontvangstmail die je krijgt zit de optie ‘afspraak annuleren’ of ‘afspraak verzetten’, hiervoor wordt niets in rekening gebracht.
24 uur voor behandeling – kosten = 50%
Klanten die wel hun afspraak binnen 24 uur voor behandeling annuleren wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats.
Niet gekomen/Vergeten/Te laat, kosten = 100%
Wat verstaan we onder te laat? Dat we niet aan de behandeling kunnen beginnen omdat de planning daar geen ruimte voor bied
Klanten die geen gebruik maken van zijn/haar gereserveerde plaats of te laat zijn, alle mogelijkheden om een afspraak af te zeggen niet gebruiken en onaangekondigd niet verschijnen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats. De No-show incasso wordt door het bedrijf Ik kan niet meer B.V. behandeld.
Whatsapp herinnering
Je ontvangt in de week voorafgaand aan jouw afspraak een extra herinnering in de vorm van een whatsapp bericht. Deze app is een extra geheugensteun, mocht je geen whatsapp gebruiken kan in overleg een email of sms gestuurd worden. Je bent echter zelf verantwoordelijk voor het noteren en nakomen van jouw afspraak. Mocht je niet meer weten wanneer je jouw afspraak hebt gemaakt neem dan contact met ons op.
Aansprakelijkheid klant (eigenaar)
Indien er enige schade door het te behandelen dier wordt aangericht in de salon aan de dieren, trimmer of enige (on)roerende goederen, dan is de eigenaar van het dier aansprakelijk voor alle geleden schade. Wij raden daarom aan als klant een WA-verzekering af te sluiten voor het te behandelen dier.
Mocht u als klant met vragen blijven zitten omtrent de Algemene Voorwaarden, dan staan we u graag te woord.
Ingrid's Trimsaloon


Privacyverklaring.

Privacyverklaring van Ingrid's TRIMSALOON.

Artikel 1: Inleiding

Hieronder vind u de privacyverklaring van Ingrid's TRIMSALOON gevestigd in Onderdendam. Ingrid's TRIMSALOON is onderdeel van Dierservice Noord  ingeschreven onder KVK-Nummer 56830580.

In deze privacyverklaring zet ik uiteen hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Het beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 Ingrid's TRIMSALOON verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die ik verwerk.

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Email adres

Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

Het verlenen of factureren van mijn diensten.

Ik moet u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Het verstrekken van gegeven aan derden op basis van de wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst).

2.2 Als u informatie bij mij inwint en geen klant besluit te worden dan bewaar ik uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar mij stuurt worden na beantwoording verwijdert als u besluit geen klant te worden.

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die Ingrid's TRIMSALOON van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact met mij opnemen.

Artikel 4: Derden

4.1 Ingrid's TRIMSALOON verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.

4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw gegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.

4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor mijn omzet met hun worden gedeeld.

Artikel 5: Website & Sociale media

Ingrid's TRIMSALOON houdt op haar website en/of facebookpagina geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Wel maakt de website gebruik van cookies.

Artikel 6: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaar ik 7 jaar. Dit is omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor omzet.

Artikel 7: Beveiliging

Ingrid's TRIMSALOON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Artikel 8: Klachten

Bij schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.